grunnleggende informasjon

Velkommen til Skagerak Rekruttering AS

Vår visjon:
Skagerak Rekruttering skal være en foretrukket samarbeidspartner innen rekruttering, og levere de beste kandidatene som er tilgjengelige i markedet til enhver tid.


Post og besøksadresse:
Skagerak Rekruttering AS
Vestheiveien 36
3770 KRAGERØ

Mail: post@skagerak-rekruttering.no

Telefon: 915 44 220

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes